Η σχολή έχει την εμπειρία, τις γνώσεις, τα σκάφη και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διδάξει στους νέους ιστιοπλόους τα μυστικά των πανιών κ τη ναυτική τέχνη. Στους απόφοιτους ιστιοπλόους να εξασφαλίσει τη συνέχεια στο άθλημα με τμήματα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (CRUISING SAILING COURSES)

Το τμήμα αυτό μετεκπαιδεύει τους απόφοιτους οποιασδήποτε σχολής ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία για τη διακυβέρνηση ή τη ναύλωση σκάφους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χειρισμούς και τις προσδέσεις σε λιμάνια και όρμους τη ναυτιλία τη ναυτοσύνη και τον σχεδιασμό ταξιδιού.

Αποφοιτώντας κάθε νέος ιστιοπλόος αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να κυβερνήσει ή να κάνει διακοπές με σκάφος.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (RACING SAILING COURSES)

Το τμήμα αυτό εκπαιδεύει τους απόφοιτους οποιασδήποτε σχολής με γνώσεις αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ώστε να γίνουν ικανά πληρώματα αγωνιστικών σκαφών.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο αγωνιστικό τριμάρισμα, τακτικές αγώνων, κανονισμούς ιστιοδρομιών, οργάνωση κινήσεων πληρώματος.

Με Job Rotation σε ρυθμό προπονήσεων οι μαθητές περνούν απ όλες τις θέσεις . Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης το σκάφος συμμετέχει και σε αγώνες.

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες μετά το πέρας της εκπαίδευσης προωθούνται από τον ΠΟΙΑΘ σε αγωνιστικά σκάφη ως πληρώματα.