Έκπτωση σε όσους είναι κάτοχοι της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων” προσφέρει η Σχολή του ΠΟΙΑΘ σε συνεργασία με Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..