ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Σκοπός: Να μυηθούν στην ιστιοπλοΐα και τη ναυτική τέχνη όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το θαυμάσιο αυτό άθλημα.
Ας σημειωθεί ότι για να παρακολουθήσει κανείς το τμήμα αυτό δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Διάρκεια: Δύο μήνες.
Θεωρία: 30 ώρες. Τα μαθήματα διδάσκονται κάθε Δευτέρα 19:00 – 22:30,
με σύγχρονα εποπτικά μέσα.
Πρακτική εξάσκηση: 64 ώρες.
Οι έξοδοι με τα σκάφη γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 – 18:00. Ένα εκ των μαθημάτων θα είναι και νυχτερινό.

Για ημερομηνίες έναρξης τμημάτων βλέπε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΙΡΩΝ

Προϋποθέσεις: Να έχει συμπληρώσει κανείς το 18ο έτος της ηλικίας του και να γνωρίζει κολύμβηση. Το πτυχίο αποκτάται κατόπιν εξετάσεων στο τέλος των μαθημάτων. Ένα άτομο με “πτυχίο ιστιοπλοΐας” μπορεί να κυβερνήσει ή να ναυλώσει ιστιοπλοϊκό σκάφος έως 24μ.

Online εγγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Ονοματολογία ιστιοφόρου σκάφους. Τύποι ιστιοφόρων σκαφών. Ευστάθεια ιστιοφόρου σκάφους.
Η Αεροδυναμική των πανιών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Ναυτιλία: Χάρτες, Σύμβολα Χαρτών, Φάροι, Χάραξη Πορειών, Μέτρημα Αποστάσεων, Πυξίδες, Πορείες, Στίγματα, Ακτοπλοΐα. Ηλεκτρονική Ναυτιλία (GPS).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30)
Ναυτιλία: Πρακτικές εφαρμογές στους χάρτες. Προβλήματα Ναυτιλίας.
Αγκυροβολία: Άγκυρες, Προσδέσεις στα λιμάνια. Χειρισμοί σε λιμάνια και όρμους.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Πρώτες Βοήθειες Γνώσεις Ναυαγοσωστικής.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 5ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30)
Ναυτιλιακά έγγραφα σκάφους. Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Ναυτική Εθιμοτυπία.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Τριμάρισμα (Ρυθμίσεις) Πανιών. Βασικές γνώσεις Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Επικοινωνία στη θάλασσα, VHF, Σήματα κινδύνου. Ναυτική Μετεωρολογία.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 8ης ΔΕΥΤΕΡΑΣ – (19:00 – 22:30) 
Ναυτική Αγωγή. Ασφάλεια στη Θάλασσα, Επίδειξη Liferaft. Επαναλήψεις.

Τα σκάφη της Σχολής αποπλέουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 10:00 έως 18:00.
(Συνολικά οκτώ έξοδοι στη θάλασσα για κάθε πλήρωμα στη δίμηνη διάρκεια των μαθημάτων).

Η σειρά διδασκαλίας των γνώσεων στη θάλασσα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία, την πρόοδο των πληρωμάτων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εκπαιδευτές εμπλουτίζουν με την εμπειρία τους την προδιαγραφείσα ύλη.

Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες:

 • Εξοικείωση με τα σκάφη.

 • Επίδειξη εξοπλισμού ασφαλείας (Σωσίβια, Πυροσβεστήρες, Life raft)

 • Εξάσκηση σε θέματα ασφαλείας (π.χ. φόρεμα σωσιβίων)

 • Εξοικείωση με τα σχοινιά και τους Ναυτικούς κόμπους.

 • Επίδειξη πανιών, ανέβασμα (Βίρα), κατέβασμα (Μάινα), μείωση ιστιοφορίας (Μουδάρισμα).

 • Προετοιμασία Απόπλου.

 • Έλεγχοι σκάφους.

 • Προετοιμασία Κατάπλου.

 • Ταξίδεμα με τα πανιά στις βασικές πλεύσεις (Όρτσα, Πλαγιοδρομία, Πρύμα).

 • Χειρισμοί και αλλαγές πλεύσεων με τα πανιά.

 • Επίδειξη χειρισμών διάσωσης «Άνθρωπος στη Θάλασσα».

 • Επίδειξη λειτουργίας VHF και επικοινωνία με άλλα σκάφη.

 • Αλλαγές θέσης εργασίας (Job rotation).

 • Τιμόνεμα με την Πυξίδα.

 • Χρήση Κυαλιών.

 • Πρακτικές εφαρμογές στη Ναυτιλία εν πλω. Χάρτες, Θαλάσσιοι κίνδυνοι, Χάραξη Πορειών, Διοπτεύσεων, Εύρεση Στίγματος, Έλεγχος των στιγμάτων με Ηλεκτρονική Ναυτιλία (GPS).

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού με χάραξη δύο ή περισσότερων πορειών.

 • Διευθετήσεις (τριμάρισμα) πανιών σε όλες τις πλεύσεις.

 • Αλλαγές πανιών. Μουδάρισμα.

 • Γνώσεις Ναυτοσύνης, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Συμπεριφοράς στη Θάλασσα και στα Λιμάνια.

 • Χειρισμοί και Αγκυροβολία σε Λιμάνι και σε Όρμο. Προδετήσεις, Πλαγιοδετήσεις, Πρυμοδετήσεις.

 • Νυχτερινό μάθημα. Ταξίδεμα τη νύχτα. Αναγνώριση των φάρων. Αναγνώριση πλοίων από τα Φώτα Πορείας τους. Ναυτιλία και ταξίδεμα με την Πυξίδα τη νύχτα. Χρήση Κυαλιών στο σκοτάδι.

 • Κατάπλους, Νετάρισμα (διευθέτηση) πανιών και σχοινιών. Τακτοποίηση και ασφαλή πρόσδεση του σκάφους στο λιμάνι.

  ΣΗΜ.1: Οι εκπαιδευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ασφάλειας πληρώματος και σκάφους. Για τον σκοπό αυτό γίνονται συχνά ασκήσεις φορέματος Σωσιβίων και Ζωνών Ασφαλείας.

  ΣΗΜ.2: Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τα σκάφη προσεγγίζουν μερικές φορές λιμάνια ή κόλπους στα νησιά Αίγινα ή Σαλαμίνα για εξάσκηση στους χειρισμούς αγκυροβολίας / πρόσδεσης αλλά και για ευχάριστα διαλείμματα.