Αίτηση Εγγραφής2024-04-22T18:26:38+03:00
 • Αίτηση Εγγραφής

 • Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  1. Έχω ηλικία άνω των 18 ετών.
  2. Έχω αρτιμέλεια και γνωρίζω κολύμβηση.
  3. Δεν έχει διαπιστωθεί από ιατρικές εξετάσεις ότι πάσχω από επιληψία, ιλίγγους, άσθμα, διαβήτη, στηθάγχη καρδιακές παθήσεις ή αλλεργίες.
  4. Θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να μετάσχει στην άθληση ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.
  5. Το Δ.Σ. του Ομίλου ή το Προσωπικό εκπαίδευσης δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημά μου ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στα σκάφη του Ομίλου και επιβαίνω στο σκάφος με δική μου ευθύνη.
  6. Αν απουσιάσω πάνω από το 1/3 των ωρών της θεωρίας και το 1/4 της πρακτικής άθλησης, δεν έχω δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Οι απουσίες δεν αναπληρώνονται.
  7. Αν δεν κριθώ ικανός στην πρακτική εκπαίδευση, δεν έχω δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
  8. Επιτρέπω στον ΠΟΙΑΘ να κάνει χρήση του email μου για την ενημέρωσή μου σε θέματα που αφορούν στην ιστιοπλοΐα και στο περιοδικό «Ιστιοπλοϊκός Κόσμος»
  9. Επιτρέπω στον ΠΟΙΑΘ να κάνει χρήση προς δημοσίευση φωτογραφιών και video στα οποία πιθανώς θα εμφανίζομαι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  10. Παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη διακράτηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως ενδεικτικά (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, email, τηλέφωνα, κλπ, φωτογραφίες και βίντεο) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τον ΠΟΙΑΘ και το εντεταλμένο προς τούτο προσωπικό του, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του και της αθλητικής δραστηριότητάς του και υπό τους όρους που προβλέπει ο υπ’ αριθ. 679/2016 Καν.ΕΕ, όπως ισχύει.

  Γνωρίζω ότι:

  1. Η εισφορά φοίτησης καταβάλλεται 50% με την εγγραφή και 50% την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Τα χρήματα δεν επιστρέφονταισε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της άθλησης.
  2. Η εγγραφή ισχύει εφόσον υπάρχει θέση και εφόσον έχει καταβληθεί το 50% της εισφοράς.
  3. Για το τμήμα Προχωρημένου ή Αγωνιστικού θα πρέπει να είμαι κάτοχος πτυχίου ιστιοπλοΐας ΠΟΙΑΘ ή άλλης ισότιμης σχολής.

 • Should be Empty:

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 210 4113201 & 210 4123357
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 09:00-14:00 & 17:30-20:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN CODE: GR38 0110 0710 0000 0714 8051 514
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Go to Top