Τον Νοέμβριο η Σχολή θα λειτουργήσει τα Χειμερινά εντατικά τμήματα Αρχαρίων (04.11.2019 -­ 10.12.2019), Προχωρημένων & Αγωνιστικών (07.11.2019 -­ 10.12.2019) διάρκειας ενός μήνα.
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (19:00 με 22:30) για τους αρχάριους και κάθε Τρίτη (18:00 – 22:00) για τους Προχωρημένους και Αγωνιστικούς .
Οι έξοδοι με τα σκάφη θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00 με 18:00.

Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 370 Ευρώ.
Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 385 Ευρώ.