Τον Ιούλιο η Σχολή θα λειτουργήσει τα Καλοκαιρινά εντατικά τμήματα Αρχαρίων (01.07.2019 -­ 30.07.2019), διάρκειας ενός μήνα.
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα  και Τετάρτη (19:00 με 22:30). Οι έξοδοι με τα σκάφη θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00 με 18:00.

Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 370 Ευρώ.