ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Σκοπός: Το τμήμα έχει σκοπό να μετεκπαιδεύσει απόφοιτους του τμήματος αρχαρίων σε γνώσεις αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, ώστε να γίνουν ικανά και υπεύθυνα πληρώματα αποκτώντας γνώσεις τριμαρίσματος, κινήσεων και τιμονέματος αγωνιστικών σκαφών.

Διάρκεια: Δύο μήνες.

Θεωρία: 16 ώρες. Τα μαθήματα διδάσκονται κάθε Τρίτη 20:00 – 22:00.

Πρακτική εξάσκηση: 64 ώρες. Οι έξοδοι με τα σκάφη γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 – 18:00.

Για ημερομηνίες έναρξης τμημάτων βλέπε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΙΡΩΝ

Προϋποθέσεις: Απαιτείται πτυχίο Αρχαρίων ΠΟΙΑΘ ή άλλης Σχολής.

Το δίπλωμα αποκτάται κατόπιν εξετάσεων στο τέλος των μαθημάτων.

Online εγγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00)
Επαναλήψεις Ναυτιλίας. Χάρτες, Πορείες, Μέτρηση αποστάσεων, Διοπτεύσεις, Στίγμα, Σύμβολα Χάρτη, Φάροι. Εύρεση παρεκτροπής με ευθυγραμμίσεις. Ευθυγραμμίσεις ασφαλείας. Στίγμα με διοπτεύσεις ενός μόνο σημείου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00) 
Προβλήματα Ναυτιλίας με διάφορες πλεύσεις και πορείες.
Ναυτιλία στο Αιγαίο με χάραξη πορειών Ράλλυ Αιγαίου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00)
Τριμάρισμα Τζένοας – Μαΐστρας – Μπαλονιού με αγωνιστικές λεπτομέρειες.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4ης ΤΡΙΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Κανονισμοί Ιστιοδρομιών.
Αγωνιστική Ιστιοπλοΐα – Τακτική Αγώνων.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 5ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00)
Ναυτικά Όργανα. Λειτουργία, Συνδέσεις. Ανεμόμετρο, Βυθόμετρο, VHF, Δρομόμετρο, RADAR, GMDSS.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00)
Συντήρηση Μηχανής.
Η συντήρηση πραγματοποιείται με πραγματικές μηχανές και παρελκομένων τους στο εργαστήριο μηχανών της Σχολής.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7ης ΤΡΙΤΗΣ – (20:00 – 22:00)
Χειρισμοί και πρόσδεση στο λιμάνι μόνο με τα πανιά.
Χειρισμοί με τη μηχανή σε περιορισμένο χώρο.

Επαναλήψεις.

Τα σκάφη της Σχολής αποπλέουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 10:00 έως 18:00.
(Συνολικά οκτώ έξοδοι στη θάλασσα για κάθε πλήρωμα στη δίμηνη διάρκεια των μαθημάτων).

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιείται σταδιακά επανάληψη μέρους της ύλης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.

Η πρακτική εξέταση γίνεται με εντατικούς ρυθμούς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αλλαγές Genoas.
Πολλά tack.
Βίρα μπαλόνι – Μάινα genoa.
Βίρα genoa – Μάινα μπαλόνι.
Συντονισμός κινήσεων.
Γίνεται job rotation σε όλες τις θέσεις.
Πλεύσεις όρτσα – πρύμα με σημαδούρες.

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ
Επιδεικνύεται πολλές φορές τί κάνει κάθε control (π.χ. Outhaul, Cunningham, Ιnhole κ.λπ.).
Διδάσκεται διεξοδικά κάθε φορά, με ερωτήματα και αφήνοντας τους μαθητές να προβληματίζονται, το βασικό τριμάρισμα genoas, μαΐστρας, μπαλονιού, σε όλες τις πλεύσεις.
Εξοικείωση με τα όργανα ανέμου.

ΤΙΜΟΝΕΜΑ
Αφιερώνεται πολύς χρόνος σε κάθε μαθητή για να εξασκηθεί στο τιμόνεμα και το feeling του τιμονιού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ασκήσεις φορέματος σωσιβίων εν πλω.

ΑΓΩΝΕΣ
Κάθε group θα συμμετέχει σ’ έναν ή περισσότερους αγώνες ανάλογα με το πρόγραμμα αγώνων της εποχής.