ΤΜΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Σκοπός: Το τμήμα αυτό είναι για εκείνους που έχουν ήδη ασχοληθεί με το άθλημα και επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.

Το Δίπλωμα Κυβερνητών θεωρείται το Master στην ιστιοπλοΐα.

Η διδακτέα ύλη τόσο στην στεριά όσο και στη θάλασσα είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
Διδάσκουν καθηγητές ιστιοπλοΐας με χιλιάδες μίλια εμπειρίας αλλά και ειδικοί σε θέματα και γνώσεις που θα πρέπει να έχει σήμερα κάθε κυβερνήτης.
Στο τμήμα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές Ναυτιλίας, Επικοινωνίας, Συντήρηση Σκάφους & Μηχανής, Σωστικών, Ασφάλειας στη Θάλασσα κ.λπ..

Στους απόφοιτους χορηγείται και Πιστοποιητικό Ασφαλείας της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (World Sailing).

Διάρκεια: 4 μήνες.

Θεωρία: 74 ώρες.
Πρακτική εξάσκηση: 64 ώρες.

Τα μαθήματα διδάσκονται κάθε Τετάρτη 18:00 – 22:00.
Οι έξοδοι με τα σκάφη γίνονται σε 5 οκτάωρα, κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 – 18:00 μέσα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και ένα διήμερο, το οποίο περιλαμβάνει και νυχτερινή πλεύση.

Για ημερομηνίες έναρξης τμημάτων βλέπε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΙΡΩΝ

Προϋποθέσεις: Απαιτείται πτυχίο Αρχαρίων ΠΟΙΑΘ ή άλλης Σχολής και αποδεδειγμένα τουλάχιστον 1000 μίλια με ιστιοπλοϊκό σκάφος στη θάλασσα.
Το δίπλωμα αποκτάται κατόπιν εξετάσεων στο τέλος των μαθημάτων.

Online εγγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτιλία:
Η Γη και οι κινήσεις της.Επίπεδο Ισημερινού, Επίπεδο Εκλειπτικής.Ζωδιακή Ζώνη, Μεσημβρινό Επίπεδο Τόπου, Μεσημβρινή Γραμμή Τόπου. Γεωγραφικές Συντεταγμένες.

Προχωρημένη Αεροδυναμική:
Δυνάμεις στο Πανί και το Σκάφος. Circulation Theory. Αλληλεπιδράσεις Τζένοας – Μαΐστρας.
Η Αεροδυναμική του Μπαλονιού. Πολικά Διαγράμματα πανιών. Κέντρα ιστιοφορίας – Πλευρικής Αντίστασης.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00) 
Ναυτιλία:
Μερκατορικοί Χάρτες, Γνωμονικοί Χάρτες, Ηλεκτρονικοί Χάρτες, Πολικοί Χάρτες. Επίπεδο Χάρτου, Κλίμακα Χάρτου. Σύμβολα και Επιτμήσεις Χάρτου. Φάροι, Φανοί, Αναγνώριση Φάρων.

Ναυπηγικοί Παράγοντες:
Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις Ιστιοπλοϊκού Σκάφους. Καρίνες, Προπέλες, Μήκος Ισάλου. Ευστάθεια. Επίδραση της Γωνίας Κλίσης. Σύγχρονα Αγωνιστικά Σκάφη.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτιλία:
Κατευθύνσεις. Αληθινός Βορράς. Μαγνητικός Βορράς. Μαγνητικό Πεδίο Γης.
Πυξίδες: Μαγνητικές, Γυροσκοπικές, Ηλεκτρονικές. Μέτρηση Χρόνου σε διαφορετικά Μήκη.

Ασκήσεις Ναυτιλίας:
Βασικές ασκήσεις. Επαναλήψεις στον χάρτη. Ευθυγραμμίσεις. Ευθυγραμμίσεις Ασφαλείας.
Εύρεση της Παρεκτροπής με ευθυγράμμιση.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτιλία:
Ορθοδρομία. Λοξοδρομία. Ωκεανοπορεία με χρησιμοποίηση Μερκατορικού και Γνωμονικού Χάρτη.
Ηλεκτρονική Ναυτιλία. Ηλεκτρονικοί Χάρτες.


Ασκήσεις Ναυτιλίας:
Προσδιορισμός Θέσης Σκάφους με: Τρεις Διοπτεύσεις, Διοπτεύσεις ενός μόνο Σημείου με Μεσολάβηση Πλου, Διοπτεύσεις 45° / 90°.
Στίγμα Αναμέτρησης. Ναυτιλία στο Αιγαίο με χάραξη. Ράλλυ Αιγαίου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 5ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτιλία:
Σύστημα Ναυτιλιακών Σημαντήρων IALA.
Πλευρική Σήμανση,Τεταρτοκυκλική Σήμανση, Σήμανση Μεμονωμένου Κινδύνου, Σήμανση Ασφαλών Υδάτων, Ειδικές Σημάνσεις.
Ρεύματα. Παλίρροιες. Πλεύσεις με Ρεύμα. Προσδιορισμός Πορείας Πηδαλιούχησης Σκάφους με Ρεύμα (Course to Steer).
Σχεδιασμός και Εκτέλεση Ταξιδιού.

Ασκήσεις Ναυτιλίας:
Πρακτικές εφαρμογές στο χάρτη. Χάραξη Πορειών ανάλογα με το υπάρχον ρεύμα (Course Over Ground, Speed Over Ground).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00) 
Ναυτικό Δίκαιο / Νομοθεσία:
Γνώσεις Ναυτικού Δικαίου. Νομοθεσία περί Θ/Γ Νηολόγηση. Λιμενικές Αρχές. Υποχρεώσεις Κυβερνήτου προς τις Αρχές. Ναυαγαίρεση – Επιθαλάσσιος αρωγή.

Έγγραφα σκάφους:
α) Έγγραφο Εθνικότητος.
β) Πιστοποιητικό Π.Γ.Ε.
γ) Ημερολόγιο.
δ) Ναυτολόγιο.
ε) Άδεια V.H.F.
στ) Πιστοποιητικό καταμέτρησης.

Ασκήσεις Ναυτιλίας:
Σύνθετα Προβλήματα με Χάραξη Πορειών. Εύρεση του Εκπεσμού, Χάραξη Νέων Πορειών και εύρεση Πορειών που πρέπει
ν’ ακολουθηθούν (Course to Steer).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ηλεκτρονικά Όργανα:
Περιγραφή – Χρήση.
Βυθόμετρο
Δρομόμετρο
Ανεμόμετρο
Radar
Ραδιογωνιόμετρο
Αυτόματος πιλότος
G.P.S.

Συνεννόηση – Επικοινωνία:
Εξοπλισμός επικοινωνιών.
EPIRBs.
GMDSS.
Σήματα κινδύνου μέσω VHF και VHF σύγχρονης τεχνολογίας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 8ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Συντήρηση Υφάλων Σκάφους:
Όσμωση, Αντιοσμωτική Προστασία (primer) / Θεραπεία, Μουράβιες, Μουράβιασμα.

Τριμάρισμα Πανιών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 9ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Πρακτική εξάσκηση στη Συντήρηση Μηχανής & Παρελκόμενων.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 10ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Νηογνώμονες / Επιθεωρήσεις.

Αγκυροβολία:
Χειρισμοί Μηχανοκίνητου σε Λιμάνι. Χειρισμοί στο Λιμάνι με Πανιά. Πλαγιοδέτηση, Πρυμνοδέτηση, Προδέτηση.
Πρόσδεση σκάφους. Επίδραση της προπέλας και του τιμονιού στους χειρισμούς. Αγκυροβολία σε όρμο και λιμάνι.
Έκταμα αλυσίδας. Χειρισμοί μόνο με τα πανιά. Χειρισμοί ανάγκης στα λιμάνια.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτική Αγωγή.
Ειδικά Θέματα Αγκυροβολίας.
Δίκαιο στη Θάλασσα.
Ναυτικές Ασφάλειες.
Ασφάλιση Σκαφών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 12ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Σωστικά:
Επίδειξη Liferaft, σωσιβίων.
Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, καπνογόνα.
Προφυλάξεις πυρκαγιάς και καταπολέμησή της.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 13ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Μετεωρολογία:
Αιτίες δημιουργίας ανέμων.
Κλίμακα Beaufort.
Βαρομετρικό υψηλό – χαμηλό.
Μέτωπα, καταιγίδες, είδη νεφών.
Τοπικοί άνεμοι, αύρες, μελτέμια.
Τοπικά φαινόμενα Σαρωνικού.
Πρακτική πρόγνωση καιρού.
Μέσα ενημέρωσης για τον καιρό.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 14ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Συντήρηση Πανιών.
Συστήματα Roller, Reefings.
Τριμάρισμα Καταρτιού.
Έλεγχος ζημιών & Αποκατάσταση Εξαρτίας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 15ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Κακοκαιρία – Προληπτικά μέτρα:
Πανιά θυέλλης.
Χειρισμοί σκάφους.
Υδρόφρενα.
Πλωτές άγκυρες.
Έλεγχος ζημιών και αποκατάσταση.

Άνθρωπος στη Θάλασσα:
Πρόληψη και αποκατάσταση.
Παροχή βοήθειας σε άλλο σκάφος.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 16ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Έρευνα & Διάσωση. (Search and Rescue S.A.R.):
Μέθοδοι και Οργάνωση.
Πρώτες Βοήθειες.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 17ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Θαλασσοπορεία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 18ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Διατροφικές προσεγγίσεις στην Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης.
Ναυαγοσωστική.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 19ης ΤΕΤΑΡΤΗΣ – (18:00 – 22:00)
Ναυτική Εθιμοτυπία.
Επαναλήψεις.
Προβολή cd με σχετικά θέματα.

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ:
Γίνονται οι παρακάτω επιδείξεις / μαθήματα σε ημερομηνίες και ώρες που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

Επίδειξη ανέλκυσης σκάφους, έλεγχος υφάλων, έλεγχος άξονα προπέλας, έλεγχος άξονα τιμονιού.
Επίσκεψη σε ιστιοραφείο για παρακολούθηση σχεδιασμού πανιών.
Επίδειξη συντήρησης μηχανής και επί του σκάφους (αλλαγή λαδιών, φίλτρου κλπ).
Επίδειξη συντήρησης ηλεκτρολογικών επί του σκάφους.Επίδειξη συντήρησης εξοπλισμού επί του σκάφους.
Επίδειξη κατάσβεσης πυρκαγιάς με πυροσβεστήρες.
Επίδειξη Liferaft και σωστικών.
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Olympia Radio.

(Τα σκάφη αποπλέουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 10:00 έως τις 18:00)

Πραγματοποιούνται:

 • Πέντε οκτάωρες έξοδοι με σκάφος, Σάββατα για το ένα group και Κυριακή για το άλλο.
 • Ενα τριήμερο (Παρασκευή απόγευμα – Κυριακή βράδυ) για το κάθε group σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
  Το τριήμερο αυτό θα είναι σε νησί του Αιγαίου (π.χ. Σύρο ή Μήλο), θα περιλαμβάνει ταξίδι με νυκτερινό στο ένα σκέλος και ημερήσιο στην επιστροφή. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών οι ημερομηνίες θα αλλάξουν.

Πρόγραμμα:

 • Γρήγορη γνωριμία με το σκάφος / Έλεγχος βανών και σεντινών.

 • Επίδειξη εξοπλισμού ασφαλείας
  Liferaft
  Πυροσβεστήρες
  Φωτοβολίδες – Βεγγαλικά
  Κόφτης, Σιδηροπρίονο
  Φαρμακείο
  Φόρεμα Σωσιβίων
  Εφεδρική λαγουδέρα
  Επίδειξη ΜΟΒ στο GPS

 • Προετοιμασία Απόπλου, Κατάπλου
  Έλεγχος βανών
  Έλεγχος σεντινών
  Έλεγχος καυσίμων
  Έλεγχος λαδιών
  Έλεγχος ιμάντα

 • Διακυβέρνηση απ’ όλους με Job Rotation.
  Ο εκάστοτε μαθητής (κυβερνήτης) δίνει εντολές και το υπόλοιπο πλήρωμα εκτελεί.

 • Οι μαθητές τιμονεύουν και κατά τον απόπλου και κατά τον κατάπλου.

 • Χειρισμοί (με πανιά και μηχανή) για προσέγγιση και πρόσδεση σε πλωτό ρεμέτζο, αρόδου. Αναχώρηση από αυτό.

 • Άνθρωπος στη θάλασσα.

 • Οι μαθητές τιμονεύοντας ένας ένας φθάνουν στο σημαιάκι (υποθετικό σημείο πτώσης).
  α) Με ανακωχή
  β) Με την μέθοδο οκτώ
  γ) Αφού φύγει λίγο το σκάφος πατώντας στο GPS το ΜΟΒ.

 • Επίδειξη και ταξίδεμα με πανιά θυέλλης.

 • Ασκήσεις με χρήση σωσιβίων και ζωνών ασφαλείας, εν πλω.

 • Επικοινωνία με VHF στην πράξη. Τα σκάφη να μιλούν μεταξύ τους.

 • Έλεγχοι σεντινών εν πλω.

 • Κινήσεις στο λιμάνι μόνο με τα πανιά. Αναχώρηση, Άφιξη, Πρόσδεση.

 • Κινήσεις σε περιορισμένο χώρο με τη μηχανή.
  Στροφή επιτόπου με πρόσω – κράτει – ανάποδα.

 • Αγκυροβολία αρόδου. Χρήση βυθόμετρου.

 • Πρυμοδέτηση – Πλαγιοδέτηση. Αναχώρηση από Πλαγιοδέτηση.

 • Ναυτιλία
  Άφιξη σε όρμο αφού πρώτα ελεγχθούν τα νερά για κινδύνους (από χάρτες και πορτολάνους)

 • Αναγνώριση ακτών. Διοπτεύσεις & Στίγμα. Έλεγχος στίγματος με το GPS.

 • Άφιξη σε συγκεκριμένο μέρος με δύο ή τρεις αλλαγές πορειών σε γνωστά σημεία.
  Passage planning.

 • Ρύθμιση πανιών από μηδενικό σημείο.

 • Όλοι να ταξιδεύουν σ’ όλες τις πλεύσεις με τα πανιά.

 • Βασικό τριμάρισμα.

 • Ναυτοσύνη (εμπειρία εκπαιδευτή)

 • Υπευθυνότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ενδιαφέρον για την ευημερία του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 • Briefing σε καλεσμένους στο σκάφος.