Η σχολή θα γίνει σύμφωνα με τους ραδιοκανονισμούς της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ITURR Resolution 343 (WRC-97) (WRC-07) και την υπόδειξη της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Διοικήσεων των Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών CEPT/ECC Recommendation 31-04 και θα αποτελείται από 8 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδα έως 24 ατόμων και περιλαμβάνει τις ενότητες:

Βασική θεωρία Maxwell
Χαρακτηριστικά κυμάτων
Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Φάσμα συχνοτήτων ραδιοεπικοινωνιών
Ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Τύποι εκπομπών ναυτιλίας
Τρόποι διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ανάλογα με τη συχνότητα
Διατάξεις εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (Πομπός – Δέκτης – Κεραία – Γραμμή μεταφοράς – Γειώσεις)
Κυκλώματα επικοινωνίας
GMDSS
MSI
NAVTEX
EPIRB
SART
AIS
Προσόντα χειριστού
Κλάσεις εξοπλισμού
Έλεγχος εξοπλισμού
Αριθμοί MMSI
Επιτήρηση
PLB
Οδηγός ενεργειών για κλήσεις κινδύνου-επείγοντος-ασφάλειας μέσω συσκευής VHF/DSC
Ραδιοκανονισμοί
Γενικές οδηγίες χρήσης VHF στη θάλασσα Annex της Resolution A.954 (23) του ΙΜΟ
Φωνητική επικοινωνία μέσω VHF για κλήσεις κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας (για NON-GMDSS σκάφη)
Τυποποιημένες εκφράσεις ναυτικής επικοινωνίας
Πίνακας συχνοτήτων εκπομπής στην κινητή ναυτική ζώνη VHF
Βιβλία και έντυπα σταθμού τηλεπικοινωνιών εντός περιοχών A1 GMDSS πλοίων υπό ελληνική σημαία.

Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 8 ατόμων στο ειδικά προς τούτο δημιουργηθέν πρότυπο εργαστήριο επικοινωνιών το οποίο περιλαμβάνει:
– Τράπεζα εκπαίδευσης με πολλαπλές συσκευές VHF σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
– Εξοπλισμό ελέγχου σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών VHF.
– Εγκατάσταση συσκευής NAVTEX για εκπαίδευση στη χρήση της.
– Συσκευές EPIRP, SART και PLB.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση θα χορηγηθεί Πτυχίο Επικοινωνιών Μικρής Εμβέλειας για GMDSS NON-SOLAS Πλοία (Short Range Certificate for GMDSS NON-SOLAS VESSELS).

Συγκεκριμένα η σχολή θα πραγματοποιηθεί 26 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2019 με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τρίτη 26/2/2019, 18:00 – 22:00, Θεωρία
Τετάρτη 27/2/2019, 18:00 – 22:00, Θεωρία
Πέμπτη 28/2/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 1η ομάδα
Παρασκευή 1/3/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 2η ομάδα
Τρίτη 5/3/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 3η ομάδα
Τετάρτη 6/3/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 1η ομάδα
Πέμπτη 7/3/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 2η ομάδα
Παρασκευή 8/3/2019, 18:00 – 21:00, Πρακτική 3η ομάδα

Το κόστος συμμετοχής στη σχολή είναι 120 Ευρώ /άτομο.
Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΠΟΙΑΘ στα τηλέφωνα 210 4113201 & 210 4123357 (ώρες 09:00-15:00)