ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ (04.03.2020 -­ 06.05.2020)

Τον Μάρτιο η Σχολή θα λειτουργήσει τα Ανοιξιάτικα τμήματα Αρχαρίων (04.03.2020 -­ 06.05.2020) και Προχωρημένων διάρκειας δύο μηνών.
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα  (19:00 με 22:30) για τους Αρχάριους και κάθε Τρίτη (20:00 με 22:00) για τους Προχωρημένους.
Οι έξοδοι με τα σκάφη θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 με 18:00.

Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 370 Ευρώ και ολικό κόστος σειράς Προχωρημένων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 385 Ευρώ.

2020-02-11T09:05:34+02:00
Go to Top