Τον Μάϊο η Σχολή θα λειτουργήσει τα Καλοκαιρινά τμήματα Αρχαρίων (06.05.19 – 03.07.19), Προχωρημένων και Αγωνιστικών (09.05.19 – 02.07.19) διάρκειας δύο μηνών.
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα  (19:00 με 22:30) για τους Αρχάριους και κάθε Τρίτη (20:00 με 22:00) για τους Προχωρημένους και Αγωνιστικούς.
Οι έξοδοι με τα σκάφη θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 με 18:00.

Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 370 Ευρώ και ολικό κόστος σειράς Προχωρημένων/Αγωνιστικών (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 385 Ευρώ.