Τον Σεπτέμβριο η Σχολή θα λειτουργήσει τα Φθινοπωρινά τμήματα Αρχαρίων (09.09.2019 -­ 06.11.2019), Προχωρημένων και Αγωνιστικών (12.09.2019 -­ 05.11.2019) διάρκειας δύο μηνών.
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα  (19:00 με 22:30) για τους Αρχάριους και κάθε Τρίτη (20:00 με 22:00) για τους Προχωρημένους και Αγωνιστικούς.
Οι έξοδοι με τα σκάφη θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 με 18:00.

Ολικό κόστος σειράς Αρχαρίων (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 370 Ευρώ και ολικό κόστος σειράς Προχωρημένων/Αγωνιστικών (30 ώρες θεωρίας και 70 πρακτικής εξάσκησης) 385 Ευρώ.